بر رسی تطبیقی آیه تبلیغ
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیه مبارکه تبلیغ به اتفاق مفسرین امامیه به اتکای به اهل بیت علیهم السلام و نیز بعضی از مفسران اهل سنت به عنوان یکی از مصادیق آیه را مربوط به نصب حضرت علی علیه السلام در روز غدیر خم به و لایت و امامت آن حضرت دانسته است. کلید واژه: قرآن، پیامبر اسلام، امام علی، آیه تبلیغ، شأن نزول، غدیر خم.
دانلود