رازهای استجابت دعاهای انبیاء در قرآن کریم
59 بازدید
محل نشر: فصل نامه فرهنگی اجتماعی پیام یاسین شماره 41
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دعا نوعی ارتباط کلامی بنده با خداوند متعال است که بنده خواسته خود را از خداوند متعال می¬خواهد، این خواسته¬ی مدعو گاهی مورد اقبال خداوند متعال قرار گرفته و خواسته بنده¬اش را اجابت می¬کند، و گاهی مورد اقبال قرار نگرفته و دست رد به سینه مدعو زده است. و این قبول شدن و عدم قبول شدن دعا در دعاهای انبیاء و اولیاء الهی نیز مطرح است که چرا خداوند بعضی دعاها را مورد اقبال قرار داده و بعضی دیگر رد نموده است؟ و برای پاسخ این سئوال باید به وحی و قرآن رجوع نمود که راز استجابت دعاهای انبیاء و اولیاء خدا چست؟ با بررسی بعضی دعاهای قرآنی به این نتیجه رسیدم که عوامل متعدد از شناخت و ایمان بخدا گرفته تا آداب و شوه دعا در استجابت آن دخیل است، و آنچه که مورد توجه است این است که انبیاء و اولیاء خدا در دعاهای شان اول توبه و استغفار و اقرار به عجز خود در مقابل خداوند نموده است و بعد از آسامی و صفات خداوند بویژه از صفت روبوبیّت خداوند استمداد نموده و در آخر خواسته شان را از خداوند منان در خواست نموده است. کلید واژه: قرآن کریم، دعا، دعای مستجاب، انبیاء،